Ruïne Cafédrive Bergen

Wedstrijdregels
De spelregels zijn per september 2017 vernieuwd of aangepast. Voor een zo dynamisch en druk toernooi als de Ruïne Cafédrive zijn er een paar die eruit springen. Zo mag het bord met de windrichtingen niet van tafel worden gehaald of verschoven. Ook mogen de kaarten van de tegenstanders niet worden aangeraakt zonder toestemming van de wedstrijdleiding. Foutief terugsteken moet daarmee voorkomen worden.

Algemeen:
 • Er wordt gespeeld volgens de geldende Spelregels voor Wedstrijdbridge.
 • De wedstrijd gaat over zeven ronden van 30 minuten voor vier spellen.
 • Er wordt topintegraal gespeeld; geen lijnindeling op basis van sterkte.
 • Op alle locaties wordt gespeeld binnen de vastgestelde rondetijden.

 • Wedstrijdleiding:
 • Arbiters worden desgevraagd door de gastheer/gastvrouw opgeroepen.
  Het kan even duren voordat de arbiter is gearriveerd. Ondertussen kan -indien mogelijk- met het spelen van een volgend spel worden begonnen.
 • Arbitrale beslissingen van de wedstrijdleider zijn bindend.
 • Protesten tegen arbitrale beslissingen kunnen tegen betaling van 12,50 euro bij de arbitragecommissie van de drive worden ingediend.

 • Niet-gespeelde spellen:
 • Niet-gespeelde spellen, als gevolg van het niet of te laat aan tafel verschijnen, worden als volgt in de uitslag betrokken:
      - 60% voor de wel of wel tijdig verschenen partij;
      - 40% voor de niet of niet tijdig verschenen partij;
      - 40% voor beide partijen indien beide niet of te laat verschenen.

  Spelresultaten:
 • Noord toetst de spelresultaten in de bridgemate in, Oost controleert dit en accordeert.
 • Spellen die tengevolge van tijdverlies door arbitrage niet gespeeld zijn, worden door de gastheer/gastvrouw ingetoetst als 'niet gespeeld'.
 • Is bij aanvang van een ronde sprake van niet ingetoetste spelresultaten, dan worden ontbrekende spellen door de gastheer/gastvrouw ingebracht als 'niet gespeeld'.
 • De spelresultaten liggen daarmee definitief vast voor de berekening van de einduitslag van de wedstrijd.

 • Verantwoordelijkheden:
 • Deelname aan de Ruïne Cafédrive is vrijwillig en - in alle opzichten - geheel voor eigen risico.
 • De organisatie wijst elke aansprakelijkheid voor schade af die deelnemers mochten lijden.

 • Restitutie bij afmelden
 • Bij afzeggen tot 12 uur op de zondag voor de drive wordt het inschrijfgeld terugbetaald onder aftrek van 10 euro administratiekosten.
 • Bij afzeggen nadien wordt geen restitutie verleend